Richard Dawkins’den ahlak konusunda ateist görüşün, dindar bakışa cevabı

0

Soru: Ateizmin herhangi bir şekilde mutlak ahlaka sahip olamayacağını düşünürsek, o zaman yanlış ile doğru arasında karar vermek ateistlerin şiddetle karşı çıktıkları türden irrasyonel inanca dayalı bir şey olup çıkmaz mı?

Richard Dawkins Cevap: Mutlak ahlak… Dindar bir kişinin tercih ettiği mutlak ahlak; Zinaya karşı insanları taşlamayı.. Dinden çıkışa karşılık öldürmeyi.. Şabat gününde çalışmama kuralını bozanları cezalandırıyor.

Tüm bunlar dinlere dayalı mutlak ahlaka sadece bir kaç örnektir. Bana kalırsa, ben böyle bir mutlak ahlak istemiyorum.

Ben düşünülmüş, tartışılmış, kafa yorulmuş, üzerinde karar kılınmış ve oldu olacak ‘akıllı tasarıma’ dayanan bir ahlak istiyorum diyeceğim.

İçinde yaşamak istediğimiz toplumun ahlakını kendimiz tasarlayamaz mıyız?

21. yy’da yaşayan modern insanlar tarafından kabul gören ahlaka bakarsanız, köleliğe inanmadığımızı, kadınların eşitliğini savunduğumuzu, kibar olmaya, hayvanlara iyi davranmaya inandığımızı görürsünüz.

Tüm bunlar tamamiyle yeni ve düşünülmüş şeylerdir.

Kuran ve İncil’de bunlara temel oluşturacak oldukça az düzeyde şey var.

Bunlar tarih boyunca tamamiyle düşünülerek, ciddi tartışmalar ve argümanlarla, yasal teorilerle, politik ve ahlaki fesefeyle anlaşılıp geliştirilen şeylerdir.

Bunlar dinlerden gelmemektedir. Evet, elbette dini metinlerde de iyilikten söz eden kesitlere rastlayabilirsiniz. Ama bunun için cımbızla seçim yapmak zorundasınız. Kuran ya da İncil’i aradığınızda nadiren kabul edilebilir bir ahlak anlayışının olduğu ayetlere denk gelirsiniz.

Ardından dersiniz ki “Bak, bak işte din budur!” Ve böyle yaparak bu metinlerdeki diğer tüm korkunç şeyleri göz ardı edersiniz.

Sonra dersiniz ki, “Haa onlar mı? Biz artık onları uygulamıyoruz.”

Evet uygulamıyoruz, ama onları ‘laik ahlaki felsefe ve akılcı tartışmalar’ sayesinde artık uygulamıyoruz.

İlgili:  İlahiyat mezunu felsefeci profesör: Deizmin (dinsiz tanrı inancı) yaygınlaşması normal
Share.

Comments are closed.