HAKKIMIZDA

TNYT | Bilgilendirir, Düşündürür & Eğlendirir.

TNYT bir online içerik portalıdır. Politika, ekonomi, yorum, pop kültür, sosyal trendler, yaşam ve sağlık konularıyla ilgilenir.

İnsanlar ölür, fikirler yaşar.

Adımız Young Turks / Genç Türkler, 1800’lerden bu yana kullanılan bir kavram olan ‘Jön Türkler’den gelmektedir. Bu da milliyetci bir kavram değil, tam tersine, “genç, ilerici ve yenilikçi bir hareket”i anlatan bir tanımdır.

İlham kaynağımız Atatürk. Bilimin ve aklın ışığında yeniliklere açık, dünya ortak kültürüne ve mirasına faydalı nesiller ve toplumlar yaratmak için *katkıda bulunmak çabamız.

*Kelebek Etkisi: Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.