İmam Hatip Mektepleri

0

İmam Hatip mektepleri ülke için gerekli,
Ama çok az bir oranda.
Yani meslek okulu tadında.

Kızların bu okullara gitmesi ise akla zarar.
Ülkenin her tarafını imam hatip yapmak,
Ülkeye büyük kötülük.
Ortaya çağdaş eğitimi kaçırmış bir gençlik çıkacak.
Bunun zararı da bundan sonraki 50 yılda görülecek.
Gençler eğitim yetersizliğini tüm hayatları boyunca çekecekler.

Yazılarımda devamlı yazıyorum.
Osmanlı’nın son 50 yılında yapılan hatalar
Bugünkü arızaların temel nedeni
İmam Hatip mekteplerini anlamak için,
19. yüzyıl Osmanlı eğitimi bilmek lazım.

Tarih: 13 Nisan 1909
İstanbul’da 31 Mart isyanı patlıyor.
Şehirde çok kişi öldürülüyor.
İsyanın sloganı:
‘’Şeriat isteriz. Din elden gidiyor.’’
Osmanlı şeriat devleti.
İlk başta çelişki gibi gözüküyor.
Şeriat devletinde şeriat istemek.
Sonra bakınca ortada şeriatın,
Günlük gelişmenin gerisinde kaldığını görüyorsunuz.

Yıl 1839
Osmanlı Tanzimat’ı ilan ediyor.
O dönemde görüyorlar ki,
Medrese düzeni eğitim için yetersiz.
Ülke ilerlemek ve kalkınmak zorunda,
Onun için insan eğitmek lazım.
400 yıllık medrese düzeni çağ dışı kalmış.

Osmanlı, Tanzimat sonrası,
Önce meslek okulları kuruyor.
Mühendislik, tıp, mülkiye, adliye, harbiye
Gençler bu okullara akıyorlar.
Medreseye giden azalıyor.
Medrese vasıflı öğrenci bulamıyor.
Zira medrese eğitiminin hükmü kalmıyor.
Eskiden kadılar ve valiler medrese mezunu olurdu.
1850 den sonra meslek okulu mezun olma zorunluluğu geldi.
Artık meslek diploması geçerliydi.

Osmanlı daha sonra Avrupa eğitimini,
Örnek alıyor.
1845 yılında Rüştiyeler (orta okul) kuruluyor.
1876 yılında İdadiler (lise) kuruluyor.
Meslek okulları da yüksek okul oluyor.
Bu eğitim başlayınca.
Kanunlar değişiyor.
Kadı mahkemesi kalkıyor.
Ticaret, hukuk, ceza mahkemeleri kuruluyor.
Toplumun her noktasında değişim yaşanıyor.
Şeriat bu değişimin gerisinde kalıyor.

Üç – dört örnek:
Şeriata göre hırsızın eli kesilir.
Osmanlı’da bu normal hukuka dönüyor.
El kesme kalkıyor.
Şeriat, bunu yaşayan toplumun gerisinde kalıyor.

İlgili:  Osmanlı'da Bilim

Kadınların sokağa çıkması yasak.
Ama 1859 yılında kız ortaokulları kurulmuş.
Kızlar eğitim alıyor.

Şeriatçılar, Hacivat ve Karagöz yasaklansın, diyorlar,
Padişah, Beyoğlu’nda operaya gidiyor.

Şeriat, suret yani resim yasak deniyor.
Hatta geçmişte bu yüzden insanlar asılmış.
Padişah fotoğraf çektiriyor.
Şeyhülislam fetva veriyor.
Günah değildir.
Kelime kullanılmasa dahi,
Ülke ‘’Laikleşmiş.’’
Yani şeriat günün şartlarına yetmemiş.
Geride kalmış.

31 Mart isyanını tezgahlayanlar arasında,
İlmiye (medrese öğrencileri) sınıfı var.
Ulemaların toplumda önemi kalmamış.
Kaybettikleri önemi geri almak için,
İsyanı organize etmişler.

Sonuç:
1909 yılında hükmü kalmayan,
Din eğitimini 2017 yılında canlandırmanın,
Hiçbir hükmü yok.
Çağın gerisine yolculuk.

Turan Akıncı

Share.

Comments are closed.